2023-01-26
Posted in Inspirations
2023-01-26 ola

Viva Magenta! Optimistic and energetic color of 2023!

„Viva Magenta” – is the name of the color that was chosen as the color of the year 2023 – according to the Pantone Institute. An energizing color, I think it fits perfectly after a hard 2022… The color of awakening, vigor, encourages action, does not calm down, and even screams now „dance! And create, right now!” like in the song from the movie Encanto.

In addition, on January 22, 2023, the Chinese Zodiac began

We entered into The Year of The Rabbit. I had the pleasure of having a rabbit friend for 5 years, and for as long as I can remember my sleeping teddy bear has been a small white rabbit. He accompanied me everywhere, mainly in the garden. Sounds like Alice in Wonderland! More or less like that, I created the character of Królik Fikołek, there’s something about it, he did not come out of nowhere 😉

To the point…

I discovered rabbit nature. They are gentle creatures that can jump high, of course, they are also skittish at the same time. But what distinguishes them above all is the energy to hop. They are faithful, always close, and patient. The rabbit is a symbol of rebirth, and prosperity, according to the Chinese calendar, it is supposed to be the Year of Hope. And let it be! I am so happy that it is the Year of the Rabbit. At last! I am a dreamer and I always hope, even when everyone sees „the end” everywhere, I see the beginning of something new.

Symbolic illustration – with magenta, Królik Fikołek, the beginning of the Chinese Year 2023:

 

The Rabbit Year

Chase the rabbit, chase your dreams!

Let luck favor you in the implementation of your projects – Ola

 

I recommend following interesting articles (and tools) about this color, maybe they will inspire you:

„Welcome to the Magentaverse” (www.pantone.com)

„What Colors Make Magenta? – How to Make Magenta Paint Yourself!” (acrylgiessen.com)

„Is Magenta a Real Color? Color Codes and How to Work With It” (www.picsart.com)

„Featured Moodboard: Lunar New Year” (www.behance.net)

Adobe Color (www.color.adobe.com)

Adobe Color – magenta (www.color.adobe.com)

 


 

Viva Magenta! Optymistyczny i energetyczny kolor roku 2023!

„Viva Magenta!” – to nazwa koloru, który został wybrany na barwę roku 2023 – według Instytutu Pantone. Kolor energetyzujący i jak tak myślę to pasuje idealnie po ciężkim 2022… Kolor przebudzenia, wigoru, zachęca do działania, nie uspokaja, a wręcz krzyczy teraz to „tańcz! i twórz, ale już!” jak w piosence z filmu „Nasze Magiczne Encanto”.

W dodatku 22 stycznia 2023 r. rozpoczął się Nowy Rok Chiński

Wkroczyliśmy w Rok Królika. Miałam przyjemność mieć przyjaciela królika przez 5 lat, a od kiedy tylko pamiętam moją maskotką do spania był mały biały królik. Towarzyszył mi wszędzie, głównie w ogrodzie. Brzmi jak Alicja w Krainie Czarów! Mniej więcej tak, stworzyłam przecież postać Królika Fikołka, coś w tym jest, nie wziął się z przysłowiowego „kapelusza” 😉

Do meritum…

Poznałam króliczą naturę. To łagodne stworzonka, które potrafią wysoko skakać, oczywiście są też jednocześnie płochliwe. Ale to co je wyróżnia to przede wszystkim energia do kicania. Są wierne, zawsze blisko, cierpliwe. Królik to symbol odrodzenia, dobrobytu, według kalendarza chińskiego ma to być Rok Nadziei. I niech tak będzie! Cieszę się niezmiernie, że to Rok Królika. W końcu! Jestem marzycielką i zawsze mam nadzieję, nawet gdy wszędzie wszyscy widzą „koniec” to ja widzę zaczątek do czegoś nowego.

Symboliczna ilustracja – z magentą, Królik Fikołek, początek Chińskiego Roku 2023:

The Rabbit Year

Goń za królikiem, goń za marzeniami.
Niech szczęście ci sprzyja w realizacji projektówOla

Polecam ciekawe artykuły na temat koloru – magenty, może cię zainspirują (w tym próbek kolorów – dla cyfrowej i tradycyjnej ilustracji):

„Welcome to the Magentaverse” (www.pantone.com)

„What Colors Make Magenta? – How to Make Magenta Paint Yourself!” (acrylgiessen.com)

„Is Magenta a Real Color? Color Codes and How to Work With It” (www.picsart.com)

„Featured Moodboard: Lunar New Year” (www.behance.net)

Adobe Color (www.color.adobe.com)

Adobe Color – magenta (www.color.adobe.com)

, , ,