2023-10-02 ola

Plakat Idę na wybory!

EDIT: Plakat pojawił się na wernisażu wystawy podsumowującej kampanię „Kobiety na Wybory„.

Plakat w ważnej sprawie.
🚶🏼‍♀️Idziemy! W niedzielę 15.10.2023:
🍂 Wybierz się na spacerek
✅ Wypełnij papierek!

O plakacie:
Plakat zachęcający do uczestnictwa w wyborach parlamentarnych, które odbędą się w Polsce 15.10.2023
Plakat można udostępniać i drukować, rozwieszać, przesyłać. Nie jest przeznaczony do celów komercyjnych.

Grafika do pobrania:

 


Poster on an important matter.
Let’s go! 🚶🏼‍♀️ On Sunday, October 15, 2023:
🍂✅ Take a walk and vote!

About the poster:
A poster encouraging participation in parliamentary elections taking place in Poland on 15.10.2023
The poster can be shared, printed, hung, and transmitted. It is not intended for commercial purposes.

 

, ,