2023-06-05 ola

Create with passion, follow your heart, but…

...keep your feet on the ground...

Create with passion, follow your heart, but keep your feet on the ground, for it is only there that they will grow roots – you will grow and… then reach the sky… and you will be able to fly carefree.

Ola Panek


Twórz z pasją, kieruj się sercem, ale nogi lepiej zostaw na ziemi, bo tylko tam zapuszczą korzenie – urośniesz i wtedy sięgniesz nieba, wtedy będziesz mógł beztrosko latać.

Ola Panek

P.S. Photo: naturally, without retouching 🙂
P.S. Zdjęcie: naturalnie, bez retuszu 🙂

, , , , , , ,