2023-04-06 ola

The most beautiful flowers are the ones that bloom…

...after the greatest frosts.

Spring awakening 🌱

– I thought they were frozen…
– They? Never in my life! I’ve been around for a long time, my boy. I’ve seen things and creatures that people call 'pretty’, and yet I know better. The most beautiful flowers are the ones that bloom after the greatest frosts.

Ola Panek

✍🏻 Sketches in the garden and the selection of natural colors – towards a story about friendship.

p.s. a new motivational text – coming soon 🦋🎶

 

Wiosenne przebudzenie 🌱

– Myślałem, że zmarzły…
– One? W życiu! Żyję już długo, mój chłopcze. Widziałem rzeczy i istoty, o których ludzie mówią „ładne”, a ja i tak wiem swoje. Najpiękniejsze kwiaty to te, które zakwitają po największych mrozach.

Ola Panek

Szkice w ogrodzie i dobór naturalnych kolorów – do pewnej historii o przyjaźni.

P.s. nowy tekst motywacyjny – już wkrótce 🦋🎶

, , ,