2023-03-08 ola

When your body is the harp of soul… And you want to play a beautiful melody…

You just need a good musician...

 

When your body is the harp of soul…
And you want to play a beautiful melody…
You just need a good musician…

These are my Brother’s words.

Today I will be that musician for you, I will tune you from the morning positively:

Women are wonderful Melodies. Every day I hear it in them through words, behavior, actions, and life roles. Sometimes they get out of tune, but…. they have hidden powers to quiet down and hear themselves, those quiet notes inside that can „move mountains,” make you smile, lift your spirits, wipe away a child’s tears, hug you, and face challenges. They play beautifully despite adversity, plucking at their strings, noise, interference, or harsh silence. This is what is beautiful about women. This incredible power. Those notes.

Take care and today celebrate, smile, Beautiful Melody! ❤️🤗🌹

Ola


„Jeśli twoje ciało jest harfą dla duszy…
I chcesz grać piękną melodię…
To potrzebujesz tylko dobrego muzyka…”

To słowa mojego Brata.

Dzisiaj ja będę tym muzykiem dla Ciebie, nastroję Cię od rana pozytywnie:

Kobiety to wspaniałe Melodie. Codziennie w nich to słyszę poprzez słowa, zachowanie, czyny, życiowe role. Czasami się rozstroją, ale… mają ukryte moce, aby się wyciszyć i usłyszeć siebie, te cichutkie nuty wewnątrz, które potrafią „góry przenieść”, wywołać uśmiech, podnieść na duchu, otrzeć łzy dziecka, przytulić, stawić czoła wyzwaniom. Pięknie grają pomimo przeciwności, szarpania ich za struny, szumu, zakłóceń, hałasu czy srogiej ciszy. To jest w kobietach piękne. Ta niesamowita moc. Te nuty.

Trzymaj się i dzisiaj świętuj, uśmiechnij się, Piękna Melodio! ❤️🤗🌹

Ola

, , , , ,