Love doesn’t think. Love just is.

2022-12-29
Posted in Quotes
2022-12-29 ola

I have read hundreds of books about love: from romantic novels, through professional guides, to ordinary novels like Bridget Jones, then I went through dictionary definitions, philosophical essays, poems, collections of maxims… I’m a cinephile and have watched countless movies and series, listened to thousands of songs… I wandered around art galleries, exhibitions, cafes, cities, life stories, socials… I talked to experts. For many years I wandered and observed, gathered much life experience (and still experience) on my own skin, and I have many years behind… I have constantly noted down. After many years I have the answer:

Love doesn’t think.
She is, you could feel her.
She either is or she isn’t.
And there is nothing more to write and think about.
That’s it.
Period.

Finally… think for a moment… when you love someone you don’t think. You enjoy it. Simply. It means so much – when you feel it because it’s happening. You don’t guess, you don’t estimate, you don’t complain, you don’t think, because it is. Love. Moreover… you won’t even think to take a picture of the moment of what you feel. Love. Because… it fills you up so much you can’t think.

Love doesn’t think. Love is.
Just like that.
And now don’t think but feel.

Ola Panek


Miłość?
Miłość nie myśli.
Miłość jest.

Przeczytałam setki książek o miłości: od powieści romantycznych, przez fachowe poradniki aż po luźne powieści jak Bridget Jones, potem przebręłam przez słownikowe definicje, elaboraty filozoficzne, poematy, zbiory sentencji… jestem kinomaniakiem i obejrzałam niezliczoną ilość filmów i seriali, przesłuchałam tysiące piosenek… krążyłam po galeriach sztuki, wystawach, kawiarniach, miastach, opowieściach z życia, socialach… rozmawiałam z ekspertami. Wiele lat tak wędrowałam i obserwowałam, swoje też przeżyłam (i przeżywam nadal) na własnej skórze, a trochę lat już mam… stale notowałam. Po wielu latach mam odpowiedź:

Miłość nie myśli.
Ona jest, ją się czuje.
Ona jest albo jej nie ma.
I nie ma co więcej pisać i rozmyślać.
Tyle.
Kropka.

Na koniec… pomyśl teraz chwilę… przecież gdy kogoś kochasz nie myślisz. Cieszysz się tym. Zwyczajnie. To tak wiele znaczy – gdy czujesz, bo to się dzieje. Nie gdybasz, nie szacujesz, nie narzekasz, nie myślisz, bo jest. Miłość. Ba… nawet do głowy ci nie przyjdzie, żeby zrobić zdjęcie momentu tego co czujesz. Miłości. Bo… tak mocno cię wypełnia, że nie myślisz.

Miłość. Nie myśli. Miłość jest…
Po prostu.
A teraz nie myśl, a poczuj.

Ola Panek

, ,